Skip to main content

Transitieteams van start

Gepubliceerd op:
dinsdag 11-10-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Transitieteams van start

In de dagen nadat de wet versterking decentrale rekenkamers als hamerstuk door de Senaat gekomen is, zijn de transitieteams van de NVRR van start gegaan. Eerst was er een startoverleg van het transitieteam van de NVRR samen met de projectgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om te waarborgen dat beide gremia elkaar versterken en ondersteunen. In de dagen daarna waren er enthousiaste startbijeenkomsten met de drie transitieteams. De transitieteams worden bemenst door zeer ervaren mensen met kennis uit de verschillende sectoren waterschap, provincie en gemeente en een hart voor rekenkamers.

Transitieteam 1 maakt een analyse van de consequenties die de nieuwe wet heeft voor rekenkamer(commissie)s en wat nodig is om te voldoen aan de nieuwe wet. Belangrijk instrument hierbij is de benodigde modelverordening voor rekenkamers.

Transitieteam 2 werkt regionaal om rekenkamers en rekenkamercommissies te informeren over en te ondersteunen met de invoering van de wet versterking decentrale rekenkamers op lokaal niveau. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de relatie met de raad, nu raadsleden geen onderdeel meer kunnen uitmaken van de rekenkamer. Dit team is daarnaast beschikbaar voor andere vraagstukken waar (leden van) rekenkamers en rekenkamercommissies tegenaan lopen om mee te denken en daar waar nodig te ondersteunen. U ontvangt binnenkort een bericht van team 2 per email!

Transitieteam 3 is volledig gericht op waterschappen. Met de wet versterking decentrale rekenkamers zijn rekenkamers immers verplicht geworden in waterschappen. Veel waterschappen hadden reeds een rekenkamercommissie of rekenkamer, enkelen nog niet. Om de onderlinge ervaring te delen en elkaar te versterken staat transitieteam 3 klaar voor alle waterschappen!

De Projectgroep lokale rekenkamers van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Naast de transitieteams is er ook de projectgroep lokale rekenkamers. Deze is eind vorig jaar van start gegaan. ‘We komen als collega’s’, zegt Raymond Vlecken. ‘Door open het gesprek aan te gaan komen we snel toe aan de zaken die wat stroever lopen. Soms is dat een gebrek aan onderzoeksbudget, in andere gevallen gaat het om versterking van de relatie tussen raad en rekenkamer. Alles kan wat ons betreft besproken worden. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor zaken die wel goed lopen waar andere gemeenten van kunnen leren. Alleen al het gesprek voeren is belangrijk; de rekenkamer staat dan weer op de agenda bij alle stakeholders.’ Natuurlijk levert de projectgroep ook concrete adviezen over versterking en positionering van de rekenkamers. Meer over de projectgroep kun je hier lezen.

Contact met één van de transitieteams of meehelpen met een transitieteam? info@nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.