Skip to main content

Nieuws van de VNG: de Quick Scan, een handige en nuttige digitale tool voor het lokaal bestuur

Gepubliceerd op:
donderdag 13-10-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Nieuws van de VNG: de Quick Scan, een handige en nuttige digitale tool voor het lokaal bestuur

Rekenkamers/rekenkamercommissies zijn voortdurend in onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. De VNG heeft vanuit het project Democratie in Actie het instrument Quick Scan Lokale Democratie overgenomen om haar leden de komende jaren deze tool aan te kunnen blijven bieden. Voor de rekenkamers/rekenkamercommissies kan dit instrument bij conclusies en aanbevelingen van nut zijn om gemeenteraden in positie te brengen en zaken als samenwerking, samenspel, communicatie, participatie en inspraak in beeld te krijgen.

Voor informatie zie onze website: https://lokale-democratie.nl/cms/view/7d5bb200-cb7e-4971-9978-4e9a5a5c7e95/quick-scan-lokale-democratie


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.