Skip to main content

In gesprek over de implementatie van de Wet versterking

Gepubliceerd op:
maandag 21-11-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

In gesprek over de implementatie van de Wet versterking

Op 16 november organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een denksessie over de Wet versterking decentrale rekenkamers, omdat deze nieuwe wet ook impact heeft op het werk van raadsleden en griffiers. Bij de bijeenkomst waren onze voorzitter Ans Hoenderdos, onze directeur Lies van Aelst en Kees Langerwerf en Gerard Lappee als leden van onze transitieteams aanwezig. Het gesprek ging over wat er van de verschillende doelgroepen nodig is voor een succesvolle implementatie van de nieuwe wet te bewerkstelligen. Daarnaast ging het gesprek over wat de beroepsverenigingen, waaronder de NVRR, zouden kunnen doen om hieraan bij te dragen.

De NVRR is de komende maanden druk aan de slag met het maken van een modelverordening, die in december of januari gereed zal zijn. Daarnaast komt er een handreiking voor het betrokken houden van de raad en komen er bijvoorbeeld voorbeelden van onderzoeksprotocollen en huishoudelijke regelementen. Daarnaast zullen er in 2023 diverse bijeenkomsten met (volks)vertegenwoordigers georganiseerd worden en staat ons transitieteam klaar met raad en daad. Hou onze site en nieuwsbrief in de gaten voor updates en stukken!


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.