Skip to main content

Algemene Rekenkamer inventariseert kosten MH17 ook bij medeoverheden

Gepubliceerd op:
woensdag 23-11-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Algemene Rekenkamer inventariseert kosten MH17 ook bij medeoverheden

Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een onderzoek uit te voeren naar de kosten die Nederlandse overheidsinstanties hebben gemaakt als gevolg van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven Oekraïne. Hierbij kwamen alle 298 passagiers en bemanningsleden om het leven.

Waarom onderzoekt de Algemene Rekenkamer dit?

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft op 3 november 2021 ingestemd met het verzoek van het kabinet van 21 juni 2021. De Algemene Rekenkamer voert dit onderzoek uit vanuit haar (grond-)wettelijk onafhankelijke positie, uit haar bestaande budget en met in achtneming van de internationale principes en standaarden die voor nationale rekenkamers bestaan. Deze inventarisatie naar gemaakte kosten betreft niet alleen de rijksoverheid, maar ook gemeenten en provincies. De Algemene Rekenkamer vraagt alle betrokken overheidsinstanties aan dit onderzoek mee te werken.

Het onderzoek ziet niet toe op kosten die particulieren of bedrijven hebben gemaakt als gevolg van het neerhalen van dit passagiersvliegtuig.
Het doel van dit onderzoek is om een inventarisatie van gemaakte overheidskosten in totaal en ingedeeld in categorieën te kunnen publiceren. De Algemene Rekenkamer zal hierover aan het kabinet en aan het parlement rapporteren. Op 14 maart 2022 heeft de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer per brief in kennis gesteld van dit onderzoek.

Voor vragen over het onderzoek kosten MH17, mailt u naar: OnderzoekKostenMH17@rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.