Skip to main content

Brief minister over de inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

Gepubliceerd op:
vrijdag 09-12-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Brief minister over de inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

Onlangs ontvingen alle decentrale overheden deze brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de invoering van de Wet versterking decentrale rekenkamers. Met deze brief worden college en (volks)vertegenwoordigers geïnformeerd over de nieuwe wet. De brief bevat ook voor rekenkamers relevante informatie en wordt daarom ook via dit kanaal verspreid.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.