Skip to main content

Terugblik op de ALV, een succesvol mini symposium en de uitreiking van de Goudvink

Gepubliceerd op:
vrijdag 09-12-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Terugblik op de ALV, een succesvol mini symposium en de uitreiking van de Goudvink

Op 2 december organiseerde de NVRR het mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’ aansluitend op haar ALV. In de ledenvergadering stelden de leden de begroting en het jaarplan 2023 vast. Ook het meerjarenbeleidsplan werd vastgesteld. Op beide stukken zegde het bestuur enkele wijzigingen en aanscherpingen toe, ook heeft het bestuur toegezegd te zullen gaan werken aan een meerjarige begroting. 
Na afloop van de ALV hadden we ons mini-symposium over mediabeleid en perceptie. Deze werd afgetrapt door Jos van de Wiel, werkzaam bij de Nationale Ombudsman, die zijn bijdrage hield ‘over effectiviteit en impact gesproken’, in deze bijdrage ging Van de Wiel in op de vraag hoe een goed rapport ook goed land en daarmee de gewenste impact heeft. Van de Wiel nam de deelnemers mee in de werkwijze van de Nationale Ombudsman en het traject dat zij doorlopen hebben over de vraag hoe rapporten nog meer impact kunnen hebben en welke stappen hier de afgelopen tijd voor gezet zijn. 

Na de lunch sprak Marjolein van Asselt, directeur van de Rekenkamer Rotterdam, over de manier waarop haar Rekenkamer omgaat met de media. Met behulp van mentimeter ging de zaal in gesprek over de wijze waarop iedereen op dit moment omgaat met de media en wat hier de afweging achter is. Hierbij was ook ruim aandacht voor de mogelijke tegenstelling tussen media aandacht voor de rekenkamer versus media aandacht voor de volksvertegenwoordiging. Van Asselt vertelde over het nieuwe mediabeleid van de Rekenkamer Rotterdam en nam de zaal mee in de afwegingen die hieraan ten grondslag liggen, dit bracht een mooie discussie met de zaal met zich mee. 

Hoe maak je een goede kernboodschap en hoe hou je hier ook aan vast? Deze vraag stond centraal in de bijdrage van Elizabeth Palandeng, woordvoerder bij de Algemene Rekenkamer. Een rapport is soms zo complex dat het belangrijk is zelf na te denken over welke kern het onderzoek heeft en hoe je dat goed uit kunt dragen. Aan de hand van een prikkelend voorbeeld ging Palandeng met de zaal het gesprek aan over het belang van een kernboodschap en hoe deze vormgegeven zou kunnen worden. 

De laatste bijdrage was van Julien van Ostaaijen, over de rekenkamer als tegenmacht. Want, hoe passen rekenkamers in het lokale spanningsveld van macht- en tegenmacht? En laten bestuurders zich door de rekenkamer tegenspreken? In onderzoek voor de Wethoudersvereniging brachten onderzoekers van Avans Hogeschool de tegenmachten rondom wethouders in kaart. In zijn bijdrage nam van Ostaaijen de zaal mee in hoe wethouders de aanbevelingen van rekenkamers wel of niet meenemen en hoe rekenkamers gezien worden vanuit bestuurlijke hoek. 

Na afloop van het mini symposium kwam Barbara Joziasse, collegelid Algemene Rekenkamer en adviseur van het NVRR bestuur, kort aan het woord met een terugblik op de dag en een toelichting op het werk van de Algemene Rekenkamer, de samenwerking tussen de Algemene Rekenkamer en decentrale rekenkamers en de NVRR. Ook blikte Joziasse vooruit op de borrel na afloop van de goudvink uitreiking, die door de Algemene Rekenkamer aangeboden werd om gezamenlijk te netwerken.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.