Skip to main content

Oriëntatiebijeenkomsten: is een rekenkamer iets voor mij?

Gepubliceerd op:
donderdag 22-12-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Oriëntatiebijeenkomsten: is een rekenkamer iets voor mij?

In 2023 zullen vele rekenkamers en rekenkamercommissies nieuwe leden zoeken in het kader van de Wet Versterking. Diverse rekenkamers hebben in de richting van de NVRR de zorg geuit of hier voldoende nieuwe mensen voor te vinden zullen zijn. Mede daarom zullen wij in 2023 online bijeenkomsten organiseren voor mensen met interesse in het rekenkamerlidmaatschap, om hen wegwijs te maken in het rekenkamerwerk. Zo hopen we geïnteresseerden te ondersteunen in de keuze of rekenkamerwerk iets voor hen is.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.