Skip to main content

Even voorstellen: Jan R. Lunsing, bestuurslid NVRR

Gepubliceerd op:
dinsdag 05-01-2021
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Even voorstellen: Jan R. Lunsing, bestuurslid NVRR

Wie is Jan?

Ik ben bestuurskundig onderzoeker en lid van twee rekenkamers, Midden-Drenthe en Het Hogeland. Als onderzoeker hou ik me bezig met de werking van democratie. Je kunt daarbij denken aan de rollen van gemeenteraden en het college, maar ook de verhouding van gemeenten met burgers en de verhouding van samenwerking tussen overheidsorganen. Ik schreef een proefschrift over De Kloof, over hoe de overheid contacten met burgers kan verbeteren en boeken over referenda (Besluitenguillotine) en een herindeling (Het Verzet van Haren).

Hoe ben je in de wereld van rekenkamers terecht gekomen?

Na als onderzoeker enkele malen gewerkt te hebben voor Rekenkamercommissies, besloot ik dat het wellicht handig was om de zaak eens van de andere kant te bekijken. Daarom begon ik als lid van de rekenkamercommissie Het Hoogeland, een Rekenkamercommissie voor de drie gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond. Nadat deze gemeenten fuseerden met Bedum tot de gemeente Hogeland werd ik lid van deze rekenkamer.

Wat zijn je speerpunten als (nieuw) bestuurslid?

Ik vind het belangrijk dat rekenkamers van kleinere gemeenten worden vertegenwoordigd in het bestuur. Daarnaast wil ik graag de verbinder zijn tussen de rekenkamers in het Noorden met de landelijke organisatie. Verder denk ik graag mee wat de NVRR voor alle leden kan betekenen en hoe het bestuur kan communiceren met haar leden via bijvoorbeeld de website.

Wat vind jij belangrijk in de nieuwe wet versterking decentrale rekenkamers?

Het enige dat belangrijk is, is dat rekenkamers meer bevoegdheden krijgen om gegevens voor onderzoek op te vragen bij verbonden partijen. In de regel werkten die goed mee, maar nu beschikt de rekenkamer over de bijbehorende bevoegdheid en kunnen verbonden partijen niet weigeren.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.