Skip to main content

Vacatures voorzitter en penningmeester

Gepubliceerd op:
dinsdag 10-01-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Vacatures voorzitter en penningmeester

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft er naar dé autoriteit te zijn die namens de leden de spreekbuis is van alle rekenkamers.

De NVRR streeft ernaar:

 • Te stimuleren dat rekenkamers nog verder in positie komen en blijven om hun rol en taak doelmatig en doeltreffend uit te oefenen ter ondersteuning van het decentraal democratisch bestuur;
 • Het platform te zijn waarop (leden van) rekenkamers kennis en ervaring delen en elkaar ontmoeten;
 • Een bijdrage te leveren aan
  • de kwaliteit van het rekenkamerwerk
  • de positieve effecten van het rekenkamerwerk
  • het publieke debat over het rekenkamerwerk;
 • De NVRR als vereniging te professionaliseren en toekomstbestendig te maken

Dit doet de NVRR onder andere door actief informatie aan te bieden en het overzichtelijk ontsluiten van rekenkamerrapporten en andere kennis, het maken van handreikingen, het bieden van een platform voor discussies en dilemma’s en het ondersteunen bij het verder professionaliseren van rekenkamers en rekenkamercommissies. Hierbij hoort ook het organiseren van het jaarlijkse NVRR-congres, kringbijeenkomsten en het aanbieden van cursussen en webinars.
In de komende periode gaat de NVRR met deze initiatieven door en blijven we ons waar nodig inzetten voor de verdere professionalisering van het rekenkamerwerk en versterking van de positionering van de rekenkamers en de vereniging. En er komt nog een belangrijk element bij. Veel rekenkamers zullen de effecten van de Wet versterking decentrale rekenkamers merken en ondersteuning nodig hebben bij de transitie die dat vergt.
De NVRR wordt geleid door een collegiaal vrijwilligersbestuur en ondersteund door een professioneel verenigingsbureau en een directeur. In het bestuur zijn in 2023 twee vacatures, vandaar dat de vereniging op zoek is naar een voorzitter en een bestuurslid.

Voorzitter (m/v)

Als voorzitter van de NVRR:

 • zet je samen met de bestuursleden de beleidslijnen uit houd je toezicht op de ontwikkeling van beleid en strategie;
 • ben je woordvoeder namens de vereniging en in contact met partijen die de NVRR omringen;
 • heb je visie op en kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden;
 • kun je goed samenwerken, verbinden en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, directeur, bureau en betrokken buitenstaanders;
 • ben je in staat om met in- en externe stakeholders samen te werken, ideeën te vormen en concrete plannen uit te voeren;
 • leid je de bestuursvergaderingen en sta je voor resultaatgericht besturen;
 • stuur je, samen met de overige bestuursleden, het secretariaat en de directeur aan;
 • ben je in staat ideeën te genereren, deze uit te kunnen dragen en in de praktijk tot uitvoering te kunnen (laten) brengen;
 • ben je bereid om actief mee te denken over (de ontwikkeling van) het algemeen beleid;
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met gezag, tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken.

De ideale kandidaat

 • heeft enige jaren bestuurservaring (bij voorkeur ook als voorzitter);
 • heeft een relevant netwerk binnen de wereld van de rekenkamers en rekenkamercommissies;
 • heeft een relevant netwerk binnen de landelijke politiek;
 • heeft een relevant netwerk binnen collega-verenigingen zoals VNG, Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden;
 • is een bindende persoonlijkheid die oog heeft voor de belangen van kleine en grote rekenkamers

Algemeen bestuurslid NVRR, beoogd penningmeester (M/V)

Als bestuurslid van de NVRR:

 • heb je visie en kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden;
 • kan je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, bureau en betrokken buitenstaanders;
 • ben je in staat zijn om met in- en externe stakeholders samen te werken, ideeën te vormen en concrete plannen uit te voeren;
 • sta je voor resultaatgericht besturen;
 • ben je in staat ideeën te genereren, deze kunnen uitdragen en in de praktijk tot uitvoering kunnen (laten) brengen;
 • ben je bereid om actief mee te denken over (de ontwikkeling van) het algemeen beleid;
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken.

De ideale kandidaat

 • heeft affiniteit met financiën en is bereid penningmeester te worden;
 • heeft enige jaren bestuurservaring;
 • is al enige jaren nauw betrokken bij de NVRR;
 • kennis van decentraal bestuur is een pré;
 • heeft een relevant netwerk bij de landelijke politiek en collega-verenigingen zoals VNG, Unie van Waterschappen, VvG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden;

Nadere informatie

 • Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden;
 • Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfskosten;
 • De functie wordt in principe voor minimaal vier jaar vervuld (één bestuurstermijn, maximaal 2 keer verlengen is mogelijk);
 • Geschatte tijdsinvestering: vier (met pieken van acht) uur per week;
 • Binnen het bestuur is een taakverdeling. De specifieke portefeuilles, functies, taken of projecten worden gezamenlijk verdeeld;
 • Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij alle bestuursvergaderingen (zes per jaar) bijwonen evenals twee keer een algemene ledenvergadering en op verzoek aan de voorbereiding meewerken.

Procedure voor de vacature van voorzitter en bestuurslid
Personen die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfuncties worden verzocht zich te kandideren.
Kandidaatstellingen dienen uiterlijk 9 februari schriftelijk bij de selectiecommissie te zijn ingediend. Dat kan per e-mail via info@nvrr.nl.
Informatie over het profiel en de procedure is in te winnen bij Etienne Lemmens, plaatsvervangend voorzitter van de NVRR, via info@nvrr.nl.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, gevolgd door een kennismakingsgesprek met het voltallige bestuur. Vervolgens wordt de kandidaat-voorzitter voor benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van de NVRR.

Over de NVRR
De NVRR is in 2003 opgericht en heeft circa 247 leden bij gemeenten, provincies en waterschappen. Kenmerkend zijn de verschillen tussen de leden. De G4, provincies en een klein aantal andere leden beschikken over de middelen voor een rekenkamer met professionele ondersteuning in eigen huis en voeren veelal onderzoeken uit in eigen beheer. De overige leden zijn beperkter in capaciteit en beschikken over minder middelen.
Meer informatie over de organisatie, statuten en dienstverlening treft u aan op de website van de NVRR via www.nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.