Skip to main content

Offerteverzoek Meta-analyse schuldhulpverlening 

Gepubliceerd op:
vrijdag 13-01-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Offerteverzoek Meta-analyse schuldhulpverlening 

De NVRR doet steeds meer aan kennisdeling en kennisuitwisseling op het gebied van rekenkameronderzoek. We constateren dat veel overheden bezig zijn met dezelfde onderwerpen, omdat immers heel vaak dezelfde vraagstukken op decentraal niveau spelen. We zien ook dat overheden steeds meer van elkaar (willen) leren. Rekenkameronderzoeken bieden een schat aan informatie op decentraal niveau, die met de metadossiers systematisch wordt gebundeld en ontsloten. De metadossiers bieden waardevolle informatie voor rekenkamers zelf, maar ook voor andere partijen die in het betreffende onderwerp geïnteresseerd zijn.

De kennis van rekenkamers in de metadossiers kan een helikopterview bieden op een beleidsterrein. Welk inzicht in het beleidsveld leveren al die rekenkameronderzoeken op? Zo verwachten we van een analyse op de metadossiers bijvoorbeeld te weten te komen welke vraagstukken door rekenkamers worden geadresseerd die wellicht niet op decentraal niveau kunnen worden opgelost.

Hierbij verzoeken we onderzoekers en onderzoeksbureaus om een offerte in te dienen voor een zogenoemde analyse van het metadossier schuldhulpverlening. Het metadossier bevat de aanpak, onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen van 38 rekenkamerrapporten tot en met 2022.
We verwachten van de onderzoeker dat deze aantoonbare kennis heeft van het beleidsveld schuldhulpverlening. Kennis van rekenkameronderzoeken is een pré. Opbrengst van het onderzoek is een rapport met een diepgaande analyse van de rekenkamerrapporten in het metadossier en aanvullend recent verschenen rekenkamerrapporten over schuldhulpverlening. De looptijd van het onderzoek is van 3 maanden. Nadere informatie op te vragen via info@nvrr.nl. Offertes voor 10 februari ook op dat mailadres in te dienen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.