Skip to main content

Veel gestelde vragen Wet Open Overheid 

Gepubliceerd op:
vrijdag 13-01-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Veel gestelde vragen Wet Open Overheid 

Vanuit rekenkamers horen we als NVRR veel vragen over de impact van de WOO op het werk van de rekenkamer. Daarom wordt er de komende weken in samenwerking met de VNG gewerkt aan een lijst veelgestelde vragen en antwoorden over de Wet Open Overheid. We horen in dit kader graag welke vragen er lokaal spelen rond de Wet Open Overheid die we mee kunnen nemen in deze veelgestelde vragen. Vragen die eerder gesteld zijn in de webinars over de WOO en vragen die via het secretariaat gesteld zijn zullen we in ieder geval beantwoorden in de veelgestelde vragen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.