Skip to main content

Eerste meta-analyse online!

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-02-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Eerste meta-analyse online!

In opdracht van de NVRR is de eerste NVRR meta-analyse over meta-dossier jeugdhulp opgeleverd. In deze meta-analyse worden de resultaten van de in het metadossier opgenomen rekenkamerrapporten beleidsmatig geanalyseerd. Zowel het metadossier als de meta-analyse zijn te bereiken via metadossierjeugd.nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.