Skip to main content

Wet open overheid: 4 vragen

Gepubliceerd op:
vrijdag 05-05-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Wet open overheid: 4 vragen

Rekenkamer(commissie)s kunnen te maken krijgen met verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wob. De NVRR vreest dat daarmee de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de onderzoeken in het geding komen. Bijvoorbeeld als verslagen van interviews die in vertrouwen zijn afgenomen door middel van een Woo verzoek openbaar kunnen worden gemaakt. Daarom willen we graag informatie en jurisprudentie verzamelen. Om rekenkamers die er mee te maken krijgen te ondersteunen en om richting het Ministerie het vraagstuk duidelijk te maken en indien nodig tot nadere regelgeving aan te zetten.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.