Skip to main content

Vacature voorzitter NVRR

Gepubliceerd op:
woensdag 10-05-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Vacature voorzitter NVRR

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies wil met autoriteit spreken namens alle rekenkamers. De NVRR is in 2003 opgericht en heeft circa 247 leden bij gemeenten, provincies en waterschappen.

De NVRR streeft ernaar:

 • De belangen van alle rekenkamers te vertegenwoordigen en te behartigen.
 • Rekenkamers te ondersteunen om hun rol en taak doelmatig en doeltreffend uit te oefenen ter ondersteuning van het (decentrale) democratisch bestuur.
 • Het platform te zijn waarop (leden van) rekenkamers kennis en ervaring delen en elkaar ontmoeten.
 • Een bijdrage te leveren aan
  • de kwaliteit van het rekenkamerwerk
  • positieve doorwerking van het rekenkamerwerk
  • het publieke debat over het rekenkamerwerk.
 • De NVRR als vereniging te professionaliseren en toekomstbestendig te maken.

Dit doet de NVRR onder andere door het overzichtelijk ontsluiten van rekenkamerrapporten en andere kennis, het maken van handreikingen, het bieden van een platform voor discussies en dilemma’s en het ondersteunen bij het verder professionaliseren van rekenkamers. Hierbij hoort ook het organiseren van het jaarlijkse NVRR-congres, kringbijeenkomsten en het aanbieden van cursussen en webinars.
Veel rekenkamers merken de effecten van de Wet versterking decentrale rekenkamers en zij hebben ondersteuning nodig bij de noodzakelijke transitie. De NVRR biedt deze ondersteuning bieden.

De NVRR wordt geleid door een collegiaal vrijwilligersbestuur en ondersteund door een professioneel verenigingsbureau en een directeur. In het bestuur is een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter.

Voorzitter

Als voorzitter van de NVRR:

 • bepaal je samen met de bestuursleden de koers en houd je toezicht op de ontwikkeling van beleid en strategie;
 • ben je woordvoerder namens de vereniging;
 • heb je visie op en kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden;
 • kun je goed samenwerken, verbinden en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, directeur, bureau en betrokken buitenstaanders;
 • ben je in staat samen met bestuur en leden de vereniging verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken;
 • ben je in staat om met in- en externe stakeholders samen te werken, ideeën te vormen en concrete plannen uit te voeren;
 • leid je de bestuursvergaderingen en sta je voor resultaatgericht besturen;
 • stuur je, samen met de overige bestuursleden, het secretariaat en de directeur aan;
 • ben je in staat ideeën te genereren, deze uit te dragen en in de praktijk tot uitvoering te (laten) brengen;
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met gezag, tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken;
 • woon je alle (digitale/fysieke) bestuursvergaderingen (zes per jaar) bij en beide algemene ledenvergaderingen en bereid je die mede voor.

De ideale kandidaat

 • heeft enige jaren bestuurservaring (bij voorkeur ook als voorzitter);
 • heeft een relevant netwerk binnen de wereld van de rekenkamers en rekenkamercommissies;
 • heeft een relevant netwerk en/of is bereid hier in het kader van de NVRR aan te bouwen;
 • beschikt over omgevingssensitiviteit
 • heeft een relevant netwerk binnen collega-verenigingen van provincies, gemeenten en waterschappen; raads- en Statenleden, griffiers.;
 • is een verbindende persoonlijkheid die oog heeft voor de belangen van kleine en grote rekenkamers.

Nadere informatie

 • Aan een bestuursfunctie is de door het Rijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding verbonden, in 2023 is dit €1900.
 • Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfskosten.
 • De functie wordt in principe voor minimaal vier jaar vervuld (één bestuurstermijn, maximaal 2 keer verlengen is mogelijk).
 • Geschatte tijdsinvestering: vier uur per week (met pieken van acht).
 • Binnen het bestuur is een taakverdeling. De specifieke portefeuilles, functies, taken of projecten worden gezamenlijk verdeeld.

Procedure

Voel je je aangesproken door deze vacature? Je kunt je motivatie en cv uiterlijk 28 mei mailen naar info@nvrr.nl.
Voor informatie over de vacature kun je mailen met Etienne Lemmens, plaatsvervangend voorzitter van de NVRR, via info@nvrr.nl.
Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor een gesprek met de selectiecommissie, gevolgd door een kennismakingsgesprek met het voltallige bestuur. Vervolgens wordt de kandidaat-voorzitter voor benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van de NVRR.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.