Skip to main content

Steven Oostlander beoogd voorzitter NVRR

Gepubliceerd op:
maandag 03-07-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Steven Oostlander beoogd voorzitter NVRR

Na een zorgvuldige wervingsprocedure waarbij bestuur en leden betrokken waren, draagt het bestuur Steven Oostlander voor als nieuwe voorzitter voor de NVRR. Steven is voorzitter van de Rekenkamercommissie Dordrecht en was in het verleden voorzitter van de Rekenkamer Amersfoort. In het dagelijks leven is hij afdelingshoofd stelselregie bij Logius en hiervoor werkte hij zo`n 18 jaar voor de organisatie van de Tweede Kamer. Steven wordt op de ALV op 11 oktober voorgedragen voor benoeming.

Meer weten over Steven? https://www.linkedin.com/in/steven-oostlander


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.