Skip to main content

Terugblik Koos Janssen als voorzitter van de goudvinkjury

Gepubliceerd op:
dinsdag 11-07-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Terugblik Koos Janssen als voorzitter van de goudvinkjury

Koos Janssen, burgemeester van Zeist, was 4 jaar lang de voorzitter van de jury van de Goudvinkprijs. Samen blikken we terug op zijn tijd als juryvoorzitter en de waarde van de Goudvink. De prijs, uitgereikt vanuit de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), is een prijs voor het beste rekenkamerrapport. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Waar eerder vooral technisch werd gekeken, zijn later meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink.

Download hieronder het volledige artikel in PDF formaat.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.