Skip to main content

Steven Oostlander benoemd tot voorzitter NVRR

Gepubliceerd op:
donderdag 12-10-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Steven Oostlander benoemd tot voorzitter NVRR

De leden van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies hebben Steven Oostlander gekozen tot voorzitter. Oostlander werd door het bestuur voorgedragen. ‘Met zijn zeer brede ervaring in het openbaar bestuur en zijn brede netwerk binnen en buiten rekenkamers, is Steven een welkome aanvulling op het bestuur en een goede voorzitter’ zo stelt het bestuur.

Oostlander treedt aan op de dag dat de NVRR haar 20jarig jubileum viert. Hij stelt hier zelf over: ‘We hebben als vereniging de afgelopen 20 jaar gebouwd aan sterke rekenkamers die kwalitatief goede onderzoeken opleveren. Ik ben trots dat ik de komende jaren aan de slag mag als voorzitter van deze mooie vereniging. Ik zie de komende jaren kansen in het versterken van de positie van rekenkamers en het nog verder professionaliseren en uitbouwen van ons lerende netwerk.’

In het dagelijkse leven werkt Oostlander voor Logius, het IT bedrijf van het Rijk als afdelingshoofd stelselregie. Daarnaast is hij voorzitter van de rekenkamer Dordrecht en voorzitter van Humanitas Haagland.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.