Skip to main content

NVRR blikt terug op succesvol jubileumcongres

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-10-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

NVRR blikt terug op succesvol jubileumcongres

Wij kijken terug op een geweldig mooi congres om ons twintigjarige bestaan te vieren. Voorafgaand aan het congres werd Steven Oostlander benoemd tot voorzitter en werden de plannen voor 2024 goedgekeurd. Inspirerende sprekers hielden ons op het congres een kritische spiegel voor. Onze nieuwbenoemde voorzitter Steven Oostlander keek terug op de historie van onze vereniging en de mensen die deze met ons samen opbouwden en keek vooruit naar onze toekomstplannen. Daarna nam Barbara Joziasse, collegelid van de Algemene Rekenkamer, ons mee in de controle van beleid en belastinggeld door de Algemene Rekenkamer en de parallellen die we decentraal en nationaal kunnen zoeken. Ellen van Doorne, directeur bij het ministerie van BZK, benadrukte het belang van goede samenwerking tussen het ministerie van BZK en de NVRR, iets wat wij zeer onderschrijven. Zij vertelde dat er dit jaar met subsidie van het ministerie van BZK een handboek voor rekenkamers tot stand zal komen! Hierna nam Frits van der Meer, historicus, ons mee in de historie van het decentrale openbaar bestuur en rekenkamers. Mark van Twist, werkzaam bij de NSOB, inspireerde ons richting de toekomst en de rol die rekenkamers hierin kunnen en moeten spelen. In de pauze mochten de leden stemmen op de collegereactie op rekenkamerrapporten die zij eigenlijk nooit meer wilden horen, met dank aan de landelijkekenniskring. Na de pauze vormden de door Rekenkamers minst gewaardeerde collegereacties stof voor het gesprek met burgemeester Sander de Rouwe, gemeentesecretaris Heleen Kromkamp, wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg en raadslid Sjir Hanssen. Erik Pool, van het programma dialoog en ethiek, vertelde over het afleggen van rekenschap in combinatie met het creëren van een veilige werkomgeving waarin resultaten bereikt kunnen worden. Na een mooie ronde interactieve workshops was er een paneldiscussie met de schrijvers van onze essaybundel Nils Nijdam, Sjoerd Keulen, Jos Verlaan, Cor van Montfort en Marije van den Berg. Marije mocht direct na de paneldiscussie de deelnemers kritisch en bevlogen meenemen in de rol van rekenkamers in de beleidsbubbel en of wij ook kunnen bijdragen aan het leeglopen van de bubbel. Tot slot was daar Vincent van Stipdonk, die een prachtig rekenkamerlied ten gehore bracht!

Essaybundel


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.