Skip to main content

Vacature Algemeen bestuurslid NVRR, beoogd penningmeester

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-01-2024
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Vacature Algemeen bestuurslid NVRR, beoogd penningmeester

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) streeft er naar dé autoriteit te zijn die namens de leden de spreekbuis is van alle rekenkamers .

De NVRR streeft ernaar:

 • Te stimuleren dat rekenkamers nog verder in positie komen en blijven om hun rol en taak doelmatig en doeltreffend uit te oefenen ter ondersteuning van het decentraal democratisch bestuur;
 • Het platform te zijn waarop (leden van) rekenkamers kennis en ervaring delen en elkaar ontmoeten;
 • Een bijdrage te leveren aan
  • de kwaliteit van het rekenkamerwerk
  • de positieve effecten van het rekenkamerwerk
  • het publieke debat over het rekenkamerwerk;
 • De NVRR als vereniging te professionaliseren en toekomstbestendig te maken

Dit doet de NVRR onder andere door actief informatie aan te bieden en het overzichtelijk ontsluiten van rekenkamerrapporten en andere kennis, het maken van handreikingen, het bieden van een platform voor discussies en dilemma’s en het ondersteunen bij het verder professionaliseren van rekenkamers en rekenkamercommissies. Hierbij hoort ook het organiseren van het jaarlijkse NVRR-congres, kringbijeenkomsten en het aanbieden van cursussen en webinars.

In de komende periode gaat de NVRR met deze initiatieven door en blijven we ons waar nodig inzetten voor de verdere professionalisering van het rekenkamerwerk en versterking van de positionering van de rekenkamers en de vereniging. En er komt nog een belangrijk element bij. Veel rekenkamers zullen de effecten van de Wet versterking decentrale rekenkamers merken en ondersteuning nodig hebben bij de transitie die dat vergt.

De NVRR wordt geleid door een collegiaal vrijwilligersbestuur en ondersteund door een professioneel verenigingsbureau en een directeur.

Algemeen bestuurslid NVRR, beoogd penningmeester (M/V)

Als bestuurslid van de NVRR:

 • heb je visie en kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden;
 • kan je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden, verenigingsleden, bureau en betrokken buitenstaanders;
 • ben je in staat zijn om met in- en externe stakeholders samen te werken, ideeën te vormen en concrete plannen uit te voeren;
 • sta je voor resultaatgericht besturen;
 • ben je in staat ideeën te genereren, deze te kunnen uitdragen en in de praktijk tot uitvoering kunnen (laten) brengen;
 • ben je bereid om actief mee te denken over (de ontwikkeling van) het algemene beleid;
 • ben je een inspirerende persoonlijkheid met tact, kennis van zaken, daadkracht en humor;
 • ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken.

De ideale kandidaat

 • heeft financiële verantwoordelijkheid gedragen en is bereid penningmeester te worden;
 • heeft enige jaren bestuurservaring;
 • is al enige jaren nauw betrokken bij de NVRR;
 • kennis van decentraal bestuur is een pré;
 • heeft een relevant netwerk bij de landelijke politiek of collega-verenigingen zoals VNG, Unie van Waterschappen, VvG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden;

Nadere informatie

 • Aan een bestuursfunctie is de maximale vrijwilligersvergoeding verbonden;
 • De functie wordt in principe voor minimaal vier jaar vervuld (één bestuurstermijn, maximaal 2 keer verlengen is mogelijk);
 • Geschatte tijdsinvestering: vier (met pieken van acht) uur per week;
 • Binnen het bestuur is een taakverdeling. De specifieke portefeuilles, functies, taken of projecten worden gezamenlijk verdeeld;
 • Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij alle bestuursvergaderingen (zes per jaar) bijwonen evenals twee keer een algemene ledenvergadering en op verzoek aan de voorbereiding meewerken.

Procedure voor de vacature van bestuurslid

Personen die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfuncties worden verzocht zich te kandideren. Kandidaatstellingen dienen uiterlijk 1 maart schriftelijk bij de selectiecommissie te zijn ingediend. Dat kan per e-mail via info@nvrr.nl. Informatie over het profiel en de procedure is in te winnen bij Steven Oostlander, voorzitter van de NVRR, via info@nvrr.nl. U kunt telefonisch contact opnemen met Lies van Aelst (directeur van de NVRR) op 06 – 51 60 20 54.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, gevolgd door een kennismakingsgesprek met het voltallige bestuur. Vervolgens wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van de NVRR.

Over de NVRR

De NVRR is in 2003 opgericht en heeft circa 247 leden bij gemeenten, provincies en waterschappen. Kenmerkend zijn de verschillen tussen de leden. De G4, provincies en een klein aantal andere leden beschikken over de middelen voor een rekenkamer met professionele ondersteuning in eigen huis en voeren veelal onderzoeken uit in eigen beheer. De overige leden zijn beperkter in capaciteit en beschikken over minder middelen.

Meer informatie over de organisatie, statuten en dienstverlening treft u aan op de website van de NVRR via www.nvrr.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.