Skip to main content

Suzan Mathijssen draagt in juni penningmeesterstokje over

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-01-2024
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Suzan Mathijssen draagt in juni penningmeesterstokje over

Op het congres in juni zal penningmeester Suzan Mathijssen het stokje overdragen aan een nieuwe penningmeester. Suzan: ‘ik ben dan bijna zes jaar lid geweest van het bestuur. Bij tijd en wijlen een hele intensieve nevenfunctie’. Suzan heeft als bestuurslid drie DoeMee-onderzoeken getrokken. Een activiteit die inmiddels goed op de kaart staat. De laatste anderhalf jaar heeft ze zich als penningmeester ingezet om de leesbaarheid en consistentie in de financiële stukken te verhogen en is de stap naar een kascommissie gerealiseerd.

De vacaturetekst voor een nieuwe penningmeester is hier te vinden.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.