Skip to main content

Vijf vragen aan Steven Oostlander

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-01-2024
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Vijf vragen aan Steven Oostlander

Wie is Steven Oostlander?

Sinds oktober 2023 ben ik de voorzitter van de NVRR. Daarnaast ben ik voorzitter van de Rekenkamer Dordrecht. Ik woon in Den Haag en ben vader van twee zonen. Ik ben opgeleid als politicoloog en heb een master in de IT. Ik ben actief als vrijwilliger bij Humanitas en hoop ooit mee te kunnen doen aan Heel Holland Bakt.

Hoe ben je in de wereld van de rekenkamers terecht gekomen?

20 jaar geleden was ik de manager van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer. Vanuit die rol heb ik meegeholpen bij het ontwikkelen van onderzoeksprotocollen en handboeken die toentertijd door veel rekenkamers en rekenkamercommissies werden gebruikt. Om bekend te worden met het werkveld ben ik lang lid geweest van de rekenkamer Amersfoort. Sinds die tijd ben ik betrokken bij lokale rekenkamers. Het is mooi om zo een bijdrage te leveren aan het goed functioneren aan ons openbaar bestuur.

Wat zijn je speerpunten als nieuwe voorzitter van de NVRR, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe?

De vereniging is gezond en kent veel actieve en betrokken leden. Als ik rondkijk zie ik veel enthousiasme en kennis. We hebben veel wat ons bindt. Allemaal zijn we betrokken en nieuwsgierige mensen. We willen weten hoe iets zit. Dit wil ik vasthouden. Ik zie veel mogelijkheden om verder te werken aan kennisbevordering. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving maar ook over moderne onderzoeksmethoden.
Ook de doorontwikkeling van de metadossiers is kansrijk. Het lijkt me mooi als we erin slagen om rode draden te zien in de rekenkameronderzoeken van onze leden en deze rode draden onder de aandacht te brengen bij het kabinet en de volksvertegenwoordiging. Wat er lokaal allemaal gebeurt heeft immers landelijke betekenis. Daar kunnen wij een rol bij spelen.

Hoe kan de positie van onze vereniging nog verder versterkt worden?

Waar we aan moeten werken is de versterking van de positie van de vereniging als natuurlijke vertegenwoordiger van de rekenkamers. Er zijn daarbij al stappen vooruit gemaakt maar we hebben nog niet de natuurlijke positie zoals bijvoorbeeld de VNG die heeft. Ik hoop de NVRR als vertegenwoordiger van de rekenkamers nog meer dan nu het geval is als vanzelfsprekende gesprekspartner kan optreden. Dat vraagt een actieve rol van ons als bestuur. We gaan niet wachten tot we gevraagd worden, maar we zullen er zelf op uit moeten.

Welke vraag die we niet hebben gesteld zou je graag willen beantwoorden? En wat zou je antwoord zijn?

Je zou me kunnen vragen of ik verbetermogelijkheden zie voor de rekenkamers. En mijn antwoord zou zijn dat ik me zorgen maak over de financiële kennis bij rekenkamers. We zijn goed in doelmatigheid en doeltreffendheid maar soms weet ik niet zeker of onze rechtmatigheidskennis overal van voldoende niveau is. Daar ligt voor ons allemaal nog wel een opdracht.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.