Skip to main content

Onderzoek doen met studenten

Gepubliceerd op:
woensdag 05-06-2024
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Onderzoek doen met studenten

De NVRR is op dit moment in gesprek met een universiteit om studenten een afstudeeropdracht te laten doen bij rekenkamers of in werkgroepen een stuk van een rekenkameronderzoek uit te voeren. De oproep voor de precieze invulling zal na de zomer in de nieuwsbrief staan. Studenten zouden medio februari/maart kunnen starten en medio november moeten weten dat ze bij een rekenkamer aan de slag kunnen. Studenten zullen een afgebakend stuk van een onderzoek uit kunnen voeren.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.