Skip to main content

Interview bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen

Gepubliceerd op:
woensdag 03-07-2024
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Interview bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen

Sinds afgelopen vrijdag is Sjoerd Keulen Bijzonder Hoogleraar Publieke audit, beleidsevaluatie en verantwoording aan de universiteit Leiden. Zijn leerstoel is vanuit de Algemene Rekenkamer gefinancierd. Zijn oratie is hier terug te lezen.

Hoe ben je in de omgeving van rekenkamers terecht gekomen als historicus?

Ik ben daar niet uniek in, er zitten best veel historici in rekenkamers. We zijn als historici van nature geneigd om terug te kijken. Daarnaast heb ik veel onderzoekservaring opgedaan, zowel in mijn werk als bij mijn proefschrift. Ik werkte bij het ministerie van Financiën en had bij een parlementaire enquête gewerkt en zag veel van de relatie tussen rijksbeleid en decentrale overheden, dat was best top-down. De rekenkamer Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo had toen een vacature, die zochten iemand met onderzoekservaring en zo is het begonnen.

Nu ben je straks bijzonder hoogleraar op het gebied van rekenkamers, hoe is dat zo gekomen?

Ik deed vanuit mijn werk bij de Algemene Rekenkamer het project academische samenwerking en was ook verantwoordelijk voor projecten over decentrale rekenkamers, mijn profiel paste goed bij de leerstoel. Ik ben de eerste die de leerstoel in mag nemen, maar hopelijk zeker niet de laatste. Ik hoop dat de leerstoel er over 100 jaar gewoon nog is!
We hebben als Algemene Rekenkamer eerder ook in Tilburg en bij Nyenrode leerstoelen gehad.

De opdracht van de leerstoel is heel breed, publieke auditing, beleidsevaluatie en verantwoording. Dus al het werk dat rekenkamers doen. Ik hoop specifiek onderzoek te gaan doen naar impact van rekenkamers (wat je tijdens het auditproces kunt doen om impact te verhogen) en hoe rekenkamerproducten worden gebruikt door de volksvertegenwoordiger. Ook zoek ik naar antwoord op de vraag hoe we kunnen zorgen dat rekenkamerrapporten nog beter landen. We doen internationaal en binnen Nederland onderzoek.

Wat gaan decentrale rekenkamers merken van jouw positie in Leiden?

Ik probeer de praktijk op te zoeken en onderzoek te doen dat uiteindelijk kan landen in de praktijk. Niet alleen landelijk maar ook decentraal. Er komt ook een promovendus die hopelijk ook decentraal onderzoek gaat doen.

Zie je mogelijkheden voor samenwerkingen?

Zeker! Veel van de onderzoeken die we gaan doen zijn ook te verbinden aan de decentrale praktijk. Ik kom, als ik goed op stoom ben, ook graag met enige regelmaat bij de vereniging vertellen over mijn onderzoeken en wat decentrale rekenkamers hier mee kunnen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.