Rekenkameronderzoek naar grondbeleid en grondexploitaties

09-04-2013 | Nieuwsbericht

 

De problematiek bij de Gemeentelijke grondexploitaties vormen inmiddels een serieus probleem. Financiële problemen nemen toe en de verslagleggingregels zijn (te) beperkt om er goed inzicht in te krijgen. Voor de provincie is goed inzicht van belang in het kader van haar financiële toezicht op de gemeenten; voor de gemeenteraden is het van belang in het kader van hun kaderstellende en controlerende rol richting colleges. 
 
Met divers rekenkameronderzoek is er inmiddels wel al ervaring opgedaan hoe de gemeenteraden beter grip op het grondbeleid en grondexploitatie kunnen krijgen. 
 
De NVRR heeft hierover op 8 april een Nieuwsbrief aan al haar leden gestuurd en tevens de het onderwerp in de NVRR Wiki opgenomen