Skip to main content

Aandachtspunten bij plannen decentralisatie kabinet

Gepubliceerd op:
dinsdag 21-05-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Aandachtspunten bij plannen decentralisatie kabinet

In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met afschriften aan onder meer de Tweede Kamer, heeft de Algemene Rekenkamer op 15 mei 2013 advies uitgebracht over de gewenste voorwaarden die in ogenschouw genomen moeten worden bij de omvangrijke decentralisatieplannen van het kabinet.

Lees het volledige bericht op de website van de Algemene Rekenkamer


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.