Skip to main content

Goudvink 2014 – ding mee naar de prijs en doe mee!

Gepubliceerd op:
maandag 28-04-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Goudvink 2014 – ding mee naar de prijs en doe mee!

Het doel van de Goudvink is om rekenkamers te stimuleren en te inspireren om de doorwerking van hun onderzoek te vergroten. De NVRR vindt het belangrijk dat een onderzoek verschil maakt, dat het doorwerkt en effect heeft. Met de Goudvink willen we daarom rapporten en daaraan gekoppelde alternatieve producten of activiteiten waarderen die aantoonbaar doorwerking hebben gehad.
De NVRR roept alle rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie (bij gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk) op om mee te dingen naar deze prijs.

Om de doorwerking van een onderzoek te beoordelen, dient u als rekenkamer twee open vragen te beantwoorden en waar mogelijk te onderbouwen met stukken:

  1. Wat heeft de rekenkamer(commissie) gedaan om de doorwerking van het onderzoek te bevorderen?
  2. Waaruit blijkt de doorwerking?

Het is de bedoeling dat er onderzoeksrapporten worden ingediend en geen doorwerkingsonderzoeken. Deze laatste kunnen wel worden gebruikt om de mate van doorwerking aan te tonen, maar dienen dan vergezeld te gaan van het oorspronkelijke rapport. U wordt verzocht om geen uitgebreide stukken in te sturen als het om om het aantonen van doorwerking gaat, b.v. niet een heel verslag van een raadsvergadering, maar slechts de passage waar het om gaat.

  • De ingezonden rapporten mogen dateren uit 2014 minus (maximaal) drie jaren. Uiteraard moeten de onderzoeksrapporten voldoen aan de basiskwaliteiten van een rapport. Een eerder ingediend rapport mag niet nogmaals worden ingezonden.
  • Per organisatie kan slechts één rapport (per jaar) meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen.

Voor 2014 hebben we het beoordelingsformulier aangepast. U kunt het formulier downloaden om te zien op welke punten (en hoe) uw inzending wordt beoordeelt.

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk vrijdag 31 mei 2014  een digitaal exemplaar van het rapport en alle relevante bijlagen. Nogmaals: uit de bijlagen moet de relatie naar het rapport en de doorwerking helder zijn.

U kunt uw inzending sturen aan  de NVRR


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.