Skip to main content

Beantwoording Kamervragen Fokke o.a. over taakverdeling binnen gemeenten

Gepubliceerd op:
dinsdag 29-04-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Beantwoording Kamervragen Fokke o.a. over taakverdeling binnen gemeenten

Naar aanleiding van de publicaties "Stadsbestuur let onvoldoende op de centen" en "We zijn geen applausmachine van de gemeente", heeft kamerlid Manon Fokke (PvdA) vragen aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties gesteld. 

Op 24 april heeft de minister de vragen beantwoord. Lees de brief (gepubliceerd in de bibliotheek)>>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.