Skip to main content

Nieuw bestuurslid NVRR

Gepubliceerd op:
donderdag 04-12-2008
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Nieuw bestuurslid NVRR

Persbericht NVRR

Nieuw bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Mevrouw Drs. W.J. Oosterveld-Sanders is door de leden van de NVRR op 27 november j.l. gekozen als bestuurslid van de NVRR. Zij wordt binnen het bestuur ondermeer verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden ‘kwaliteitsborging’ en ‘opleidingen’.  

Mevrouw Oosterveld is voorzitter van de rekenkamercommissie A.O.G.W. (Aalten-Oostgelre-Winterswijk), rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland en van de rekenkamercommissie Almelo.

Het nieuwe bestuurslid vervult hiermee een vacature in het bestuur van de NVRR die in augustus van dit jaar is ontstaan met het vertrek op eigener verzoek van het bestuurslid de heer. N. van Rijn.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.