Skip to main content

Zend uw rapport van 2008 voor de Goudvink nu in!!.

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-11-2008
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Zend uw rapport van 2008 voor de Goudvink nu in!!.

In 2009 zal tijdens het NVRR congres voor de vijfde keer de Goudvink uitgereikt worden voor het beste rapport van 2008.

De jury bestaat dit jaar uit:

  • Gerrit Jan Schutte (lid Kiesraad en voormalig lid Tweede Kamer)
  • Mirko Noordegraaf (Hoogleraar Publiek Management, USBO)
  • José Smits, (voormalig journalist GPD en Volkskrant en voormalig Tweede Kamerlid).

De NVRR Goudvink 2008, een sculptuur, zal op vrijdag 12 juni 2009 tijdens het NVRR jaarcongres worden uitgereikt door de heer Schutte, voorzitter van de jury.

De NVRR roept alle gemeentelijke, provinciale en landelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie op om ook komend jaar mee te doen met deze prijsvraag. Vorig jaar kwamen er ruim 40 inzendingen binnen!

Per organisatie kan slechts één rapport meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen.

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk maandag 19 januari 2009 drie papieren exemplaren van het rapport (in de originele uitgave zodat ook de vormgeving kan worden beoordeeld) en een digitaal exemplaar.

Deze kunnen gestuurd worden aan:

Ina Hopman (k.hopman@rekenkamer.nl) (070-3424186)

Algemene Rekenkamer

Organisatie Goudvink

Postbus 20015

2500 EA Den Haag

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.