Skip to main content

Mastercourse Beleidsonderzoek

Gepubliceerd op:
woensdag 04-03-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Mastercourse Beleidsonderzoek

Start module 7: Kwalitatief onderzoek en de gevalsstudie

De Mastercourse Beleidsonderzoek is een parttime, modulaire opleiding gericht op de professionalisering van de beleidsonderzoeker. De opleiding bestaat uit acht kernmodules, welke ook individueel gevolgd kunnen worden.

Na een succesvolle start van de Mastercourse voorjaar 2008, organiseert Erasmus Academie vanaf vrijdag 15 mei 2009 module 7, ‘Kwalitatief onderzoek en de gevalsstudie’.

In deze module vergroot u uw inzicht in de verschillende vormen van kwalitatieve dataverzameling waaronder observatie, interview en groepsdiscussie. Daarnaast verwerft u theoretische en praktische kennis van kwalitatieve onderzoeksdesigns. Omdat in kwalitatief onderzoek meestal sprake is van voortschrijdende kennisverwerving door een afwisseling van dataverzameling en analyse, zal ook de nodige aandacht worden besteed aan vormen van analyse. Kwaliteitsborging, de daarbij te hanteren criteria (zoals geldigheid, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid), en technieken om deze in de praktijk te realiseren vormen een essentieel onderdeel van de kennis en vaardigheden die u in deze module verwerft. Ieder onderdeel van deze module is gericht op hoe de verworven inzichten toepasbaar zijn in uw werkpraktijk.

De Mastercourse Beleidsonderzoek en de afzonderlijke modules zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die zich in beleidsonderzoek willen profileren.

De colleges vinden om de 14 dagen plaats op vrijdagen van 1000 – 1700 uur. De kosten van deelname aan de afzonderlijke modules bedragen € 1.850 per module, incl. studiemateriaal, lunches en gebruik van de opleidingsfaciliteiten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mevr. Renée Stigter, Projectcoördinator Erasmus Academie
Tel: 010-408 25 30, stigter@erasmusacademie.nl
www.erasmusacademie.nl/beleidsonderzoek


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.