Skip to main content

Prestatieafspraken als instrument voor het woonbeleid

Gepubliceerd op:
maandag 16-03-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Prestatieafspraken als instrument voor het woonbeleid

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft in de gemeenten Barneveld, Leusden en NIjkerk een quickscan uitgevoerd naar de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie. Wat is de betekenis van deze prestatieafspraken als instrument voor het woonbeleid?

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Barneveld, Leusden en Nijkerk. In deze drie gemeenten is nog een lokale woningstichting actief. Alledrie gemeenten zitten in een verschillende fase in de beleidscyclus:

  • Barneveld heeft reeds ervaring met het vaststellen van een Woonvisie, uitwerking daarvan in prestatie-afspraken en vervolgens een evaluatie.
  • In Leusden is recent een Woonvisie vastgesteld. De prestatieafspraken uit 1997 die nog steeds betekenis hebben, zullen binnenkort worden geactualiseerd.
  • In Nijkerk is al enige tijd geleden een Woonvisie vastgesteld maar is men pas onlangs begonnen met de uitwerking daarvan in Prestatieafspraken. De afspraken tussen gemeente en woningcorporaite hadden tot nog toe ene informeel karakter.

De aanbevelingen van het onderzoek richten zich met name op hoe prestatieafspraken een meerwaarde kunnen hebben. Houdt het gezamenlijke belang voor ogen, daag elkaar uit in plaats van obligate afspraken, en zorg voor transparantie. Geef ook de woningstichtingen de kans om verantwoording af te leggen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.