Skip to main content

Stadsdeel Amsterdam Centrum te somber over achterstallig onderhoud openbare ruimte Eindrapport

Gepubliceerd op:
vrijdag 20-03-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Stadsdeel Amsterdam Centrum te somber over achterstallig onderhoud openbare ruimte Eindrapport

Achterstand is in te lopen, indien meer grip en uitvoering

De omvang van het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte in stadsdeel Centrum

is geringer dan het Dagelijks Bestuur tot nu toe aangaf. Het bestuur meldde in 2006 dat

het achterstallig onderhoud aan wegen €30 miljoen bedroeg. De rekenkamer schat dit

bedrag nu in op circa €8 miljoen tot €13 miljoen.

Het bestuur slaagt er onvoldoende in om het achterstallig onderhoud in te lopen. In de

afgelopen jaren zijn de voorgenomen investeringen in wegen niet allemaal tot uitvoering

gekomen, hoewel hiervoor de middelen wel beschikbaar waren. Hierdoor zijn de reserves

in onder meer het Parkeerfonds toegenomen tot bijna €21 miljoen in 2007.

Gelet op de omvang van en de beschikbare middelen voor achterstallig onderhoud

verwacht de rekenkamer dat de doelstelling uit het programakkoord om in 2016 het

achterstallig onderhoud te hebben ingelopen – waarvan 70% vóór 2010 – kan worden

gehaald. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Achterstallig onderhoud in

Amsterdam-Centrum dat vandaag verschijnt.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.