Skip to main content

Separate bijlage bij rapport Amsterdam Schoonhouden van de openbare ruimte

Gepubliceerd op:
vrijdag 20-03-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Separate bijlage bij rapport Amsterdam Schoonhouden van de openbare ruimte

Nieuwe werkwijze straatvegen leidt nog niet tot de gewenste verbeteringen

De meeste stadsdelen (5 van de 8 onderzochte) halen hun bestuurlijke ambities voor

het ‘overall’ schoonhouden van straten. Voor zwerfvuil, een voor bestuurders en

burgers belangrijke ergernis, halen 6 van de 8 stadsdelen hun afgesproken niveau niet.

Westerpark, Zeeburg en Zuideramstel zijn relatief schone stadsdelen. Zij maken ook

relatief weinig kosten. De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Oud-West zijn relatief

de minst schone stadsdelen en maken relatief de hoogste kosten voor schoonhouden.

Nu de meeste stadsdelen voor afvalinzameling containers gebruiken, zijn zij geleidelijk

overgegaan naar een nieuwe werkwijze bij de straatreiniging; het zogeheten

‘beeldvegen’. In tegenstelling tot vegen op vaste tijdstippen, wordt dan alleen geveegd

als het ‘echt’ (volgens een bepaald kwaliteitsniveau) moet. Stadsdelen die al volgens

deze nieuwe methode werken, blijken echter niet schoner te zijn en maken hiervoor

ook niet minder kosten dan stadsdelen die nog ‘traditioneel’ op vaste momenten

vegen. Dit blijkt uit het onderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte.

Straatreiniging in 8 Amsterdamse stadsdelen vergeleken, dat de Rekenkamer

Stadsdelen Amsterdam vandaag publiceert.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.