Skip to main content

Persbericht Rotterdam: Paul Hofstra benoemd als directeur Rekenkamer Rotterdam

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-05-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Persbericht Rotterdam: Paul Hofstra benoemd als directeur Rekenkamer Rotterdam


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.