Skip to main content

PB Noordelijke Rekenkamer (Drenthe)

Gepubliceerd op:
maandag 15-06-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Noordelijke Rekenkamer (Drenthe)

Persbericht bij: bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Drenthe


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.