Skip to main content

PB Rekenkamer Amsterdam

Gepubliceerd op:
woensdag 01-07-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Rekenkamer Amsterdam

Verbeteringen in uitvoering re-integratie bijstandsgerechtigden – Nog onvoldoende inzicht in effecten


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.