Skip to main content

Adviesmarktplein.nl is online

Gepubliceerd op:
donderdag 10-09-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Adviesmarktplein.nl is online

www.adviesmarktplein.nl is een platform voor vraag en aanbod van adviesdiensten voor projecten onder de aanbestedingsgrens. Geeft snel en simpel een transparant overzicht van de markt, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Zodat er efficiënt zaken gedaan kan worden.

Aanleiding
Er worden door overheden en bedrijven heel veel adviesopdrachten verstrekt. Voor overheden geldt dat de geschatte kosten bepalen of openbaar moet worden aanbesteed. Opdrachten onder de drempelwaarde mogen onderhands worden gegund. De ervaring leert dat die wereld van onderhandse aanbestedingen weinig transparant is omdat opdrachtgevende afdelingen veelal zelf mogen beslissen naar welk bureau de opdracht gaat. Vaak zijn dat de bekende bureaus met wie al eerder zaken werden gedaan. Enerzijds lijkt dat makkelijk en snel geregeld, anderzijds weet de opdrachtgever niet of er andere bureaus zijn die ten aanzien van de specifieke vraag meer kennis of ervaring in huis hebben. De markt van die kleinere bureaus is nu eenmaal voor de opdrachtgever behoorlijk ondoorzichtig. Dezelfde ondoorzichtigheid maar dan andersom geldt voor die kleinere bureaus die geen mogelijkheid hebben om te weten welke opdrachten er op de markt zijn. Beide aspecten sporen niet met de politieke doelstellingen om zowel het MKB meer te betrekken bij overheidsopdrachten als om het overheidshandelen meer transparanter te maken (integere overheid).

Bijdrage Adviesmarktplein.nl
Adviesmarktplein.nl helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers van adviesdiensten elkaar snel en efficiënt te vinden. Ons internet platform maakt de keuze voor de juiste adviseur gemakkelijker. Het selectieproces wordt objectiever door minder afhankelijkheid van persoonlijke netwerken. Voor adviseurs is Adviesmarktplein.nl het platform om op de hoogte te blijven van de projecten in de markt.
Werken met Adviesmarktplein.nl is snel en eenvoudig. Met slechts enkele muisklikken kunnen projecten worden toegevoegd of expertises worden aangeboden.

Adviesmarktplein.nl faciliteert alleen vind/zoek proces
Inschrijvingen van adviseurs op projecten zijn alleen zichtbaar voor de opdrachtgever van het project. Na sluiting van de inschrijftermijn maakt de opdrachtgever, op basis van de verstrekte gegevens, een keuze en neemt het initiatief tot nader contact met de geselecteerde partijen. Adviesmarktplein.nl speelt in dit selectieproces geen inhoudelijke rol.

Lage kosten door platform concept
Adviesmarktplein.nl brengt op deze manier snel en simpel vraag en aanbod van adviesdiensten bij elkaar. Voor de opdrachtgever is Adviesmarktplein.nl een efficiënte manier van inkopen van advies, waaraan geen kosten zijn verbonden. Ook voor de opdrachtnemer zijn de kosten helder en eenduidig. Pas als het daadwerkelijk tot een contract met de opdrachtgever komt, wordt door Adviesmarktplein.nl 1,5% van de aanneemsom in rekening gebracht. Andere kosten zijn er niet.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.