Skip to main content

PB EUR: 26 maart 2010 Mastercourse Beleidsonderzoek

Gepubliceerd op:
maandag 02-11-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB EUR: 26 maart 2010 Mastercourse Beleidsonderzoek

Beleidsonderzoek in drie stappen

Beleidsonderzoek heeft in de publieke opinie toch nog vaak het imago van “quick and dirty’: als gevolg van tegenstrijdige conclusies bestaat er twijfel over de uitkomst van onderzoeken en ongunstige rapporten verdwijnen soms in een la, om hier niet meer uitgehaald te worden. Uiteraard zijn dit de negatieve voorbeelden die de publiciteit halen, maar dat er nog veel werk ligt om de kwaliteit en het imago van beleidsonderzoek te verbeteren is duidelijk.

Erasmus Academie biedt vanaf maart 2010 drie Masterclasses op het gebied van beleidsonderzoek: via een inleiding op, een theoretische verdieping op methoden en technieken van, en tenslotte het managen van beleidsonderzoek leert u hoe beleidsonderzoek verricht moet worden om aan deze belangrijke criteria van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid te voldoen.

De drie Masterclasses zijn een vervolg op de succesvolle mastercourse beleidsonderzoek, die Erasmus Academie in september 2009 voor het laatst aanbood. De Masterclasses kunnen zowel afzonderlijk als in zijn geheel gevolgd worden.  Het volgen van alle drie de Masterclasses biedt een volledige opleiding tot beleidsonderzoeker.

Masterclass Perspectieven op verantwoord beleidsonderzoek

In deze masterclass wordt u ingeleid in de wereld van het beleidsonderzoek, beleid en bestuur en het wetenschappelijk onderzoek.

Masterclass Methoden en technieken van beleidsonderzoek

Naast de methoden en technieken van het onderzoek (kwantitatief en kwalitatief), leert u het beoordelen hiervan en het vertalen van onderzoeksvragen naar een onderzoeksvoorstel.

Masterclass Management van beleidsonderzoek

Tenslotte wordt u kennis geboden op het gebied van onderzoeksmanagement en ontwikkelt u de benodigde competenties voor het voorbereiden, uitvoeren en afronden van projecten in beleidsonderzoek

Lees meer over de Masterclasses beleidsonderzoek op onze website:

http://www.eur.nl/erasmusacademie/allecursussen/management_beleid/mastercoursebeleidsonderzoek/


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.