Skip to main content

PB Amsterdam: Directeur Rekenkamer Amsterdam – geen tweede termijn

Gepubliceerd op:
woensdag 18-11-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Amsterdam: Directeur Rekenkamer Amsterdam – geen tweede termijn


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.