Skip to main content

Masterclass Publieke Verantwoording 2.0 in 2010

Gepubliceerd op:
vrijdag 27-11-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Masterclass Publieke Verantwoording 2.0 in 2010

Zie ook de agenda

Op 22 april en 27 mei 2010 organiseert het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht de masterclass Publieke Verantwoording 2.0.

Publieke verantwoording is een belangrijke waarde in een democratie. Tegelijk zorgt het in de praktijk vaak voor veel bureaucratische overlast. In deze masterclass verkennen we hoe publieke verantwoording voldoende scherp kan worden ingericht om zijn rol te vervullen en tegelijkertijd sober en efficiënt kan worden ingericht.

Het gaat in deze masterclass om het verduidelijken en verbeteren van publieke verantwoording. Enerzijds gaan we in op de betekenis van het begrip en de belangrijkste ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Anderzijds koppelen we deze inhoudelijke reflectie aan het dagelijks handelen (de ‘praktijk’) in de publieke sector.

Doel van de masterclass is dat deelnemers a) beter begrijpen wat publieke verantwoording eigenlijk is; b) inzicht krijgen in het belang dat publieke verantwoording heeft voor goed bestuur en vooral c) handvatten biedt om de praktijken van de deelnemers te verbeteren.

De module is gebaseerd op het recent verschenen Handboek publieke verantwoording van prof. Mark Bovens en dr. Thomas Schillemans. Kerndocent is Thomas Schillemans. Erry Stoové van de Sociale Verzekeringsbank en de Handvestgroep Publiek Verantwoorden is gastdocent.

Voor een uitgebreide beschrijving van het programma kijk op www.uu.nl/usbo/empmasterclassPV

Voor wie?

De module is bedoeld voor stafmedewerkers werkzaam in organisaties binnen het publieke domein, met minimaal HBO werk- en denkniveau.

Functionarissen uit verschillende disciplines zijn welkom zoals:

• Organisatie,   personeel,

• Financieel,     juridisch,

• Kwaliteit,      onderzoek,

• Beleid,           opleiding

Locatie

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Bijlhouwerstraat 6 in Utrecht.

Kosten

€ 625,- (incl. literatuur en lunch)

Inschrijven

U kunt zich tot 28 maart 2010 aanmelden door contact op te nemen met drs. Bianca Kooij tel: 030 253 9088 (b.g.g. 8101) of e-mail: b.t.m.kooij@uu.nl.

Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Mede namens dr. Thomas Schillemans en mr. Monique Mulders,

 

drs. Bianca Kooij

 

drs. B.T.M. (Bianca) Kooij |  Executive & Masterprogramma's | Universiteit Utrecht | Faculteit Recht, Economie, Bestuur- en Organisatie (REBO) | departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO / USG) | Kamer 1.24 | Bijlhouwerstraat 6 3511 ZC Utrecht | tel: 030 2539088 | fax: 030 2537200 | e-mail: b.t.m.Kooij@uu.nl | www.uu.nl/usbo/emp | afwezig: woensdag

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.