Skip to main content

PB NVRR Goudvink en Groenling 2009

Gepubliceerd op:
donderdag 04-02-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB NVRR Goudvink en Groenling 2009

Op 28 mei 2010 wordt tijdens het NVRR congres voor de zesde keer de Goudvink uitgereikt. De Goudvink gaat naar het beste rekenkamerrapport van 2009. Ook wordt voor de tweede keer de Groenling uitgereikt. Dit is de prijs voor rapporten van kleinere rekenkamer(commissie)s.

Dit jaar dingen er 40 rapporten mee naar de Goudvink en Groenling. Bij de inzendingen zijn zowel rekenkamers en rekenkamercommissies van grote en kleine gemeenten en provincies vertegenwoordigd, als de Algemene Rekenkamer. 

De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit:

  • Gert Schutte (lid Kiesraad en voormalig lid Tweede Kamer)
  • Mirko Noordegraaf (Hoogleraar Publiek Management, USBO)
  • José Smits (voormalig journalist GPD en Volkskrant en voormalig Tweede Kamerlid)

De jury wordt bijgestaan door een panel bestaande uit medewerkers van verschillende rekenkamer(commissie)s.

Bij de beoordeling van de rapporten wordt onder andere gelet op:

• Het product (vormgeving en leesbaarheid);

• De aanpak (onderwerpkeuze, methoden en technieken);

• Onderbouwing (bevindingen en conclusies);

• Aanbevelingen (kwaliteit).

De genomineerde rapporten worden op het congres gepresenteerd door middel van een poster.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.