Skip to main content

PB FNV: FNV Lokaal teleurgesteld in armoedebeleid Amsterdam

Gepubliceerd op:
woensdag 02-06-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB FNV: FNV Lokaal teleurgesteld in armoedebeleid Amsterdam

 

20.000 huishoudens vallen buiten de boot

Amsterdam, 27 mei 2010 

FNV Lokaal is geschrokken van de uitkomsten van een onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer, waaruit blijkt dat de uitvoering van het Amsterdamse armoedebeleid de afgelopen jaren is versukkeld. Als gevolg hiervan vallen 20.000 minimahuishoudens volledig buiten de boot als het gaat om gemeentelijke ondersteuning. 

“We zijn erg teleurgesteld over deze bevindingen”, reageert FNV Federatiebestuurder Leo Hartveld. “We kenden Amsterdam altijd als een sociale en vernieuwende gemeente. Juist nu we in een economische crisis zitten moet de gemeente alles op alles zetten om te zorgen dat het armoedegeld daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is.” 

In de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg van de FNV behaalt Amsterdam over het algemeen goede scores voor zijn sociaal beleid. In de laatste editie is het beeld echter minder gunstig, mede doordat de uitgaven aan minimabeleid zijn gestagneerd. In veel andere gemeenten zijn deze juist gestegen.

FNV Lokaal vermoedt dat vooral de groeiende groep werkende armen buiten beeld blijft. “Bij armoede moet je niet alleen denken aan mensen met een uitkering”, aldus Hartveld. “Steeds vaker gaat het om hardwerkende mensen in sectoren als de schoonmaak, de horeca, het collectief vervoer en de thuiszorg, die ondanks hun baan nauwelijks rond kunnen komen.” 

FNV Lokaal pleit voor ruimere criteria voor de zogenaamde langdurigheidstoeslag;  meer gebruik maken van bestandskoppeling om mensen op te sporen die recht hebben op inkomensondersteuning; eenvoudigere aanvraagprocedures; en onderzoek naar mensen die afhaken als gevolg van de strengere regels van de sociale dienst. Ook zou de gemeente sociale criteria moeten hanteren bij de inkoop van diensten zoals de schoonmaak, de thuiszorg en het collectief vervoer. Op die manier kan ze werkgevers belonen die hun werknemers de kans geven om hun positie te verbeteren.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.