Skip to main content

PB Necker: 1 juni 2010

Gepubliceerd op:
woensdag 02-06-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Necker: 1 juni 2010

Raadsleden zeggen: ‘coalitieakkoord mist financiële dekking’

Uit onderzoek door Gemeenteraad.nl / Jacques Necker onder 1500 raadsleden blijkt dat 2 van de 3 raadsleden van mening zijn dat het coalitieakkoord een reële financiële dekking mist.

Bovendien plaatsen veel raadsleden vraagtekens bij het sturend vermogen van het akkoord. Een meerderheid gelooft niet dat het mogelijk is met het akkoord in de hand het college af te rekenen op meetbare doelstellingen, noch tussentijds noch na 4 jaar. Vooral de raadsleden uit de oppositie zijn vernietigend in hun oordeel over de mogelijkheid het college te controleren en af te reken op heldere prestaties. 

Adviseur Jasper Loots van Gemeenteraad.nl / Jacques Necker is niet verrast door de resultaten. ‘Vaak is niet duidelijk waar het coalitieakkoord of collegeprogramma toe dient en dus is nogal eens onvoldoende nagedacht over het proces van de totstandkoming en de vorm van het akkoord. Moet het een dik of juist een dun akkoord worden? Wie is verantwoordelijk voor een goed akkoord? De griffie, de gemeentesecretaris, de coalitiepartijen? Dat de dekking ontbreekt belooft niet veel goeds. Het wordt een hete herfst want de dekking moet worden gevonden. Dat zal tot spanningen leiden tijdens het vaststellen van de programmabegroting in het najaar’.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.