Skip to main content

Uitnodiging Workshops NVRR/VvG/Raadslid.nu

Gepubliceerd op:
maandag 28-06-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Uitnodiging Workshops NVRR/VvG/Raadslid.nu

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers (VvG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.nu) nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst met als titel:

“Bruggen bouwen tussen raad en rekenkamer”

Zowel rekenkamers (en rekenkamercommissies) als gemeenteraden hebben een verbindende persoon of instantie nodig om het werk in de vorm van conclusies en adviezen om te zetten in actie. Hiervoor is de griffier de aangewezen hefboom. Griffiers hebben echter uiteenlopende rollen en rolopvattingen, waardoor deze aanname niet altijd vanzelfsprekend is. Per gemeente is er een andere politiek-bestuurlijke context. Onder welke voorwaarden kunnen raad, griffier en rekenkamer elkaar versterken?

Tijdens deze bijeenkomst willen wij met de deelnemers zicht krijgen op de wijze waarop er ‘bruggen tussen raad en rekenkamer’’ gebouwd kunnen worden. Welke rolopvattingen passen daarbij? Welke middelen kunnen rekenkamers en griffiers inzetten om op een constructieve wijze met elkaar om te gaan? Hoe kunnen griffier, rekenkamer en raad de controlerende taak zo goed mogelijk invullen? Wat zijn succes- en faalfactoren voor een goede samenwerking?

Gedurende twee workshops worden zowel vanuit het perspectief van de raad, als van de rekenkamer mede aan de hand van door u ingebrachte casussen, praktijkvoorbeelden besproken en onderlinge ervaringen uitgewisseld.

Workshop 1 – Raad-griffier

  1. Verwachtingen/ambitieniveau van de raad t.a.v. de rekenkamercommissie
  2. Hoe is de onderlinge communicatie afgesproken en hoe verloopt die?
  3. Wat zijn de succes en faalfactoren en houding en gedrag van de betrokkenen
  4. En wat kan en wil de griffier daarin bijdragen.

Workshop 2 – Rekenkamer-griffier

  1. Verwachtingen/ambitieniveau van de rekenkamercommissie t.a.v. de raad
  2. Hoe is de onderlinge communicatie afgesproken en hoe verloopt die?
  3. Wat zijn de succes en faalfactoren en houding en gedrag van de betrokkenen?
  4. En wat kan en wil de griffier daarin bijdragen?

Locaties en data

Locatie Datum
Gemeentehuis Haarlemmermeer
Raadhuisplein 1 – 2132 TZ Hoofddorp
24 september 2010

Aanvang 13.00 uur

Gemeentehuis Den Bosch
Achter het Stadhuis 5-7 – 5211 HM Den Bosch
1 oktober 2010

Aanvang 13.00 uur

Gemeentehuis Hoogeveen
Raadhuisplein 1 – 7901 BW Hoogeveen
8 oktober 2010

Aanvang 13.00 uur

Gemeentehuis Ede
Bergstraat 4 – 6711 DD Ede
15 oktober 2010

Aanvang 13.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze bijeenkomst kunnen deelnemen:

Griffiers en commissiegriffiers;
Secretarissen van rekenkamer(commissie)s;
Voorzitter en externe leden;
Interne leden zijnde raadslid;
Geïnteresseerde raadsleden;
Directeuren en bestuurders van rekenkamers;
Onderzoekers in dienst van rekenkamers en rekenkamercommissies.

Meld u hier aan voor deelname

Bij de bevestiging van uw aanmelding ontvangt u een formulier waarmee we u vriendelijk verzoeken een voor u interessante casus in te brengen ter input van de workshops.

Programma

13.00 uur – 13.30 uur
Ontvangst

13.30 uur – 13.45 uur
Welkom, inleiding en uitleg over de workshops door dagvoorzitter

13.45 uur – 14.45 uur
Workshops eerste ronde

PAUZE

15.00 uur – 16.00 uur
Workshops tweede ronde

16.00 uur – 16.30 uur
Plenaire bespreking uitkomsten workshops

16.30 uur – 16.45 uur
Afsluiting door dagvoorzitter en eventueel vervolgafspraken


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.