Skip to main content

Gemeenten vaak geen compleet beeld van lokale veiligheidssituatie

Gepubliceerd op:
maandag 19-07-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gemeenten vaak geen compleet beeld van lokale veiligheidssituatie

Gemeenten hebben vaak geen compleet beeld van de lokale veiligheidssituatie. Dat is de rode draad in onderzoeken die Regioplan voor verschillende rekenkamercommissies uitvoerde. Gemeenteraden vinden veiligheid wel van groot belang, maar laten de sturing op dit thema vaak over aan het college. Zij doen dat uit een gevoel van machteloosheid als gevolg van veelal regionaal georganiseerde uitvoerende instellingen. Gemeenten zetten hun veiligheidsbeleid vaak ook onvoldoende samenhangend op papier. Het gebrek aan sturing en controle waar dat toe kan leiden, levert risico’s op voor de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.