Skip to main content

PB Randstedelijke Rekenkamer – Onderbouwing reserves onvoldoende

Gepubliceerd op:
maandag 30-08-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Randstedelijke Rekenkamer – Onderbouwing reserves onvoldoende


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.