Skip to main content

PB Franekeradeel Onderwijshuisvesting

Gepubliceerd op:
dinsdag 02-11-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Franekeradeel Onderwijshuisvesting

Download het persbericht:


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.