Skip to main content

Opwaaiend stof in Rekenkamerland

Gepubliceerd op:
woensdag 04-05-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Opwaaiend stof in Rekenkamerland

Geachte rekenkamer(commissie),

Alstublieft! Met veel plezier presenteren we u in de bijlage de uitkomsten van onze verkenning rond spraakmakend rekenkameronderzoek in de rapportage ‘Opwaaiend stof in Rekenkamerland – (Over) de grenzen van de conventie’.

Wij stelden onszelf vorig jaar de vraag welke inspirerende voorbeelden er zoal zijn van spraakmakend rekenkameronderzoek – ofwel: onderzoek dat om welke reden dan ook iets losmaakt. Ook vroegen we ons af of spraakmakendheid instrumenteel kan zijn bij het bevorderen van doorwerking. U bent één van de 85 rekenkamer(commissie)s die onze digitale vragenlijst hierover heeft ingevuld en die daarbij aangaf de uitkomsten van deze verkenning te willen ontvangen.

We willen u hartelijk danken voor de input en medewerking aan deze verkenning en willen u vragen het hier niet bij te laten. We zijn namelijk erg benieuwd naar uw reactie op de uitkomsten (een recensie, een aanzet voor discussie, etc.)! Op deze website kunt u uw inspraak, uitspraak, beeldspraak of opspraak achterlaten, de reacties van andere rekenkamers op dit rapport lezen en de hoogtepunten van de bijeenkomsten die we over deze rapportage hebben  nalezen.

Voor eventuele ruggespraak kunt u ons bereiken op 070-3025830 (Kees Le Blansch) of via klb@bureauklb.nl.

Met vriendelijke groet,

Sytske de Jong

Bureau KLB

Sytske de Jong

Postbus 137, 2501 CC Den Haag

+31 (06) 49351316


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.