Skip to main content

PB: Noordelijke Rekenkamer – Voordracht Michiel Herweijer als directeur Noordelijke Rekenkamer

Gepubliceerd op:
vrijdag 17-06-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB: Noordelijke Rekenkamer – Voordracht Michiel Herweijer als directeur Noordelijke Rekenkamer


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.