Skip to main content

Dank aan de deelnemers aan de enquete budget rekenkamers

Gepubliceerd op:
vrijdag 23-09-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dank aan de deelnemers aan de enquete budget rekenkamers

Op de enquête, die de NVVR heeft uitgezet over het budget voor onderzoek is veel respons gekomen. En zonder op de resultaten al te diep te willen ingaan – die worden elders gepubliceerd – : het resultaat is over het algemeen goed te noemen.

De meeste rekenkamers en –commissies geven aan goed uit de voeten te kunnen met het budget. Er zijn echter ook rekenkamers en –commissies, die een forse bezuiniging te verwerken krijgen. Het gaat daarbij gelukkig niet om een algemene trend, al doen de rekenkamers en –commissies wel mee met de bezuinigingen in een groot deel van de gemeenten en provincies. Sommige rekenkamers en –commissies worden echter bovenmatig getroffen door de bezuinigingen. Er zijn voorbeelden waar het budget met een kwart tot meer dan de helft wordt verminderd. Het is duidelijk dat dit niet zonder gevolgen kan blijven voor kwaliteit en kwantiteit van het werk, maar het te vergelijken met een timmerman, die vanwege zijn verminderde omzet nu maar zijn hamers en beitels gaat verkopen. Een aantal raden en staten blijken de waarde van hun rekenkamer of –commissie niet te beseffen en denken door in eigen vlees te snijden een groots gebaar te maken. Helaas vermindert men daarmee ook de eigen ondersteuning voor de controle en kaderstelling. Dat doet schade aan het dualisme en aan de eigen kwaliteit van bestuur. Het is maar zeer de vraag of men in tijd van schaarste en bezuiniging aan de eigen ondersteuning af zou moeten doen. Beter zou zijn instrumenten als de rekenkamers in te zetten voor aanscherping van het beleid en het zoeken naar efficiëntere en kostenbesparende manieren van bestuur.

Het bestuur wil vooral iedereen hartelijk bedanken, die mee heeft gedaan. Als de resultaten t.z.t. op de site van de NVRR worden gepubliceerd, hebben de rekenkamers en rekenkamercommissies vergelijkingsmateriaal, dat kan helpen bij de discussie in eigen huis en gemeente over het budget. Met name de rekenkamers en -commissies, die onevenredig zwaar getroffen worden door bezuinigingen kunnen hier hun winst mee doen. We zijn erg blij met de vele inzendingen en dat geldt ook voor de manier waarop de open vragen zijn beantwoord. Zo kunnen we als rekenkamers en -commissies veel voor elkaar betekenen. Vanuit de Algemene Rekenkamer is er nog een nadere analyse van de enquête te verwachten. Die wordt t.z.t. gepubliceerd. Volg dus onze site: www.nvrr.nl !Hartelijke dank aan ieder die heeft meegedaan!

 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.